Riigikogu võttis vastu meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse

Riigikogu võttis neljapäevasel istungil 74 poolthäälega vastu meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Seaduse eesmärgiks on meresõiduohutuse muutmine ning selle kooskõlla viimine Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Seadusega tehakse meresõiduohutuse seaduses ja sellega seonduvates seadustes ka praktikast lähtuvaid muudatusi ja täpsustusi ning lahendatakse hetkel kehtiva meresõiduohutuse seaduse rakendamisel esilekerkinud probleemid. […]

Read More