Rakenduskõrgkoolide vahelise kvaliteedileppe sõlmimine


Esmaspäeval, 16. mail, toimus järjekordne rakenduskõrgkoolide vaheline arutelu õppekavale esitatavate nõuete teemal. Kokkusaamine toimus Tallinki uuel laeval “Victoria” tänu laeva kaptenite toetavale suhtumisele haridusvaldkonda. Arutelu tulemusena jõuti ühistele seisukohtadele dokumendi eelnõu suhtes, mis saadetakse 25. mail toimuvale rektorite nõukogule kinnitamiseks.

Nõupidamise vaheajal tutvustas vanemtüürimees nõupidamisest osavõtjatele laeva navigatsioonisilda ning 3. mehhaanik viis läbi ringkäigu masinaruumis.

Järgmine nõupidamine toimub juuni algul Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses Tartus. Teemaks on nõuded akadeemilisele personalile.

Lisaks on Tallinna Tehnikakõrgkooli eestvedamisel plaanis luu elektroonne tagasisidesüsteem ning koostada projekt rahataotlemiseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.