Eesti liitus ÜRO mereõiguse konventsiooniga

Riigikogu võttis täna vastu ÜRO mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse, millega Eesti saab loa kasutada rahvusvaheliselt korrastatud merenduse õigusregulatsiooni. Samuti saab Eesti osaleda konventsioonist tulenevates programmides ja rahvusvahelistes mereuuringute ning merekeskkonnakaitse alastes projektides.Konventsiooniga ühinemine toob ka kaasa meresõiduga seotud ettevõtluse majandusliku elavnemise, mille tulemusel tekib juurde uusi töökohti. “Kuivõrd konventsiooni osalisteks […]

Read More