Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vanemtüürimehe

Veeteede Amet otsib oma meeskonda vanemtüürimeest. Nõuded: – väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; – piirangutega raadioside operaatori tunnistus koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; – Eesti kodakondsus, eesti keele oskus, inglise keele oskus kesktasemel, töökogemus 3 aastat. Ootame Teid töökasse, sõbralikku ning arengule suunatud töökollektiivi. Täpsem informatsioon […]

Read More

Veeteede Amet võtab tööle väikelaevade inspektori

Veeteede Amet otsib oma meeskonda väike- ja siseveelaevade vaneminspektorit. Töökoht asub Pärnus. Vaneminspektori peamised ülesanded on väikelaevade ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevade tehnilise järelevalve teostamine, tunnustatud isikute järelevalve teostamine väikelaevajuhtide väljaõppe ja väikelaevaehituse valdkonnas Pärnu piirkonnas. Tehniline järelevalve seisneb tehnilistes ülevaatustes ja riikliku järelevalve korras teostatavas pistelises kontrollis. Kandidaadilt eeldatakse vähemalt: keskharidust; vajalik on eesti […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Amet otsib oma meeskonda vaneminspektorit ja vanemspetsialisti. Vaneminspektori peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine ja välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimine. Eeldame vähemalt: – rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidus) laevajuhtimise, laevamehaaniku või laevaehituse erialal; – 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi; – 3000 kW-se ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku […]

Read More