Veeteede Amet pakub tööd vahimehaanikule

Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vahimehaaniku. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab: väiksema kui 750-se peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja väiksema kui 500 kogumahutavusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B2). Täpsem informatsioon telefonil 504 3861 Sooviavaldus, CV ja dokumentide koopiad saata […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd vanemtüürimehele

Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vanemtüürimehe. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab: väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomit koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; piirangutega raadioside operaatori tunnistust koos VA poolt väljaantava kehtiva kinnituslehega; eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B2). Täpsem informatsioon telefonil: 504 3861 Sooviavaldus, CV ja […]

Read More

Purjelaev Kajsamoor otsib laevajuhti

Purjelaev Kajsamoor ootab pardale ühte tegusat ja osavad laevajuhti. Kui Sa vastad järgmistele kriteeriumitele: min 500T laevajuht; purjelaevajuhi tunnistus; min nõutav keeleoskus (kõnes ja kirjas) – eesti, inglise, vene, soome; valmidus mereajaloo loengute pidamiseks; valmidus noortele merelise algõppe kursuste pidamiseks; valmidus reisijatega suhtlemiseks; traditsioonilise purjelaevanduse oskused (taglasetööd/puusepatööd) … siis võta ühendust kontaktidel: tel +372 503 […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd

Veeteede Amet ootab oma meeskonda: laevade järelevalve inspektorit, kelle peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab vähemalt rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidust) laevaehituse erialal ning kelle eesti keele oskus on kõrgtasemel (C1), inglise keele oskus kõrgemal kesktasemel (B2) ja vene keele oskus kesktasemel  (B1). Täpsemat informatsiooni saab kontaktidel  620 […]

Read More

Regent Seven Seas Cruises ja Oceania otsivad tüürimehi ja mehaanikuid

Regent Seven Seas Cruises ja Oceania otsivad oma kruiisilaevade meeskondadesse kogemustega tüürimehi ja mehaanikuid. Vajalik eelnev reisi/kruiisilaeva töökogemus ja loomulikult hea inglise keele oskus. Palka pakutakse vahitüürimehele/mehaanikule ca 6000-6500 USD kuus. Lepingud on 3,5-4 kuud ning puhkus kestab 2 kuud. Palka makstakse ainult merel oldud aja eest. Huvi korral leiad kontakid siit –  www.ksmarine.eu (K.S.Marine OÜ).

Read More

Tööpakkumine: Veeteede Amet otsib hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistusse peaspetsialisti

Veeteede Amet pakub tööd hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse peaspetsialistile (0,5 töökoormusega) Ametikoha eesmärk: Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse arendusprojektidele erinevatest allikatest kaasfinantseerimise taotlemine ja nende elluviimise korraldamine. Nõuded: eesti kodanik; majandus- või merendusalane kõrgharidus; väga head eneseväljendamise oskust nii kõnes kui kirjas, eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 tasemel erialase sõnavara valdamisega […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd laevaliikluse operaatorile

Veeteede Amet pakub tööd laevaliikluse operaatorile kelle ülesandeks on laevaliiklusteenuste (VTS, GoFREP) osutamine Läänemerel. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes: omab vähemalt 500GT laevajuhi kvalifikatsiooni (Eestis välja antud töödiplom); omab vähemalt piirangutega raadioside operaatori tunnistust koos kehtiva kinnituslehega; omab kehtivat tervisetõendit töötamiseks ka öisel ajal; valdab eesti ja inglise keelt (kasuks tuleb vene keele oskus); on […]

Read More