Londonis toimub Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 26. assamblee istungjärk

IMO 26. assamblee istungjärk toimub Londonis, IMO peamajas 23. novembrist kuni 4. detsembrini. Assambleest võtavad osa esindajad 169. liikmesriigist ja kolmest assotsieerunud organisatsioonist. Assamblee tuleb kokku kord kahe aasta jooksul, mille ajal kinnitatakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni tööprogramm, eelarve ning määratakse uus 40-liikmeline nõukogu. Päevakava põhipunktid on: IMO strateegilise plaani ja tegevuskava üle vaatamine ning järgmise kahe […]

Read More

IMO kampaania – Mine merele!

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) käivitas 17. novembril 2008. a kampaania „Mine merele". Kampaania eesmärk on tõmmata noori ja tulevasi ohvitsere merele, sealhulgas ka üldisemalt merendussektorisse. Ülemaailmne puudus meremeestest, eriti ohvitseridest, on saanud tõsiseks probleemiks, ähvardades juba rahvusvahelise laevanduse tulevikku ning seega ka maailmakaubandust. Muidugi ei ole puudu ainult ohvitseridest, vaid ka mereharidusega spetsialistidest ning ametnikest. Hiljutistest […]

Read More

Ilmunud on uus IMDG koodeks, 2008

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on välja andnud rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo eeskirja (IMDG Code) 2008. aasta versiooni. Sellesse kantud muudatused muutuvad kohustuslikuks alates 01. jaanuar 2010, kuid on vabatahtlikult kasutatavad administratsioonide poolt juba 01.01.2009. Uus koodeks sisaldab järgmiseid muudatusi: in the Dangerous Goods List, there are 12 new UN numbers going up to 3481, with explosives […]

Read More

Probleem Adeni lahes sunnib merendussektorit häält tegema

Hetkel toimuval IMO meresõiduohutuse komitee (MSC) 85. istungjärgul tegi rühm liitusid ühise avalduse IMO'le. ICS, BIMCO, Intercargo, Intertanko, the International Group of P&I Clubs, the International Transport Workers’ Federation (ITF), International Parcel Tankers Association (IPTA) ja OCIMF'i arvates ei ole tehtud piisavalt ära, et tagada laevade vaba läbisõit Adeni lahest ning võidelda piraatlusega. Vastupidi, probleem […]

Read More

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon sai uue liikme

Kui lugesin uudist, milles olid sõnad "Cook Islands" ja "IMO", siis ilmusid silme ette kohe kaks toredat inimest: habemega kapten, hr Ian Finley ning kena tõmmunahaline neiu, miss Siai Maiava. Mõlemad esindasid eelmisel aastal Londonis toimunud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni assamblee istungjärgul Cook'i saari (Cook Islands). Huvitav oli kõrvalt jälgida, kuidas tehti oma riigile promo. Aga see […]

Read More