Londonis toimub Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 26. assamblee istungjärk

IMO 26. assamblee istungjärk toimub Londonis, IMO peamajas 23. novembrist kuni 4. detsembrini. Assambleest võtavad osa esindajad 169. liikmesriigist ja kolmest assotsieerunud organisatsioonist.

Assamblee tuleb kokku kord kahe aasta jooksul, mille ajal kinnitatakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni tööprogramm, eelarve ning määratakse uus 40-liikmeline nõukogu.

Päevakava põhipunktid on:

  • IMO strateegilise plaani ja tegevuskava üle vaatamine ning järgmise kahe aasta prioriteetide arutelu;
  • IMO liikmesriikide vabatahtlik auditeerimissüsteem;
  • komisjonide raportite ja ettepanekute läbivaatamine;
  • piraatlus Somaalia vetes ja Adeni lahes;
  • suunised polaarvetes sõitvatele laevadele;
  • ujuva merepuurplatvormi koodeks (2009 MODU Code);
  • ressursside juhtimine (muudatuste programm, tasumata maksud, käibekapitali fondi maksed; raamatupidamise ja auditi raportid, IMO finantsraamistiku ülevaade, 2010-2011. aasta eelarve);
  • ülevaade merehariduse programmidest: Ülemaailmne Mereülikool (World Maritime University), IMO Rahvusvaheline Mereakadeemia (IMO International Maritiem Academy), IMO Rahvusvaheline Mereõiguse Instituut (IMO International Maritime Law Institute) jm teemad.

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon – International Maritime Organization
26. assamblee päevakord – Provisional agenda for the twenty-sixth regular session of the assembly (.pdf)

Veeteede Ametit esindavad peadirektor Andrus Maide, meresõiduohutuse teenistuse juhataja Rene Sirol, välissuhete ja info osakonna juhataja Dan Heering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.