Valmis inglise-eesti meresõnaraamatu veebiversioon

Veeteede Ameti juures tegutsev merekeele nõukoda on sellel aastal valmis saanud inglise-eesti meresõnaraamatu veebiversiooni. Aluseks on võetud 2008. a valminud sõnaraamat.

Tegevust toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008—2012)” raames.

Inglise-eesti meresõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/meri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.