Ettevõtete grupp Rail Garant jätkab Muuga terminali ehitust

Rail Garanti pressiteade, 04.12.2012

Vastavalt Muuga konteinerterminali esimese järgu ehitusprojektile jätkab Rail Garant sel nädalal kraanaalustee vaiade paigaldamist.

Novembri lõpus kinnitas Rail Garant Estonia terminali lõplikud tehnilised ja tehnoloogilised lahendused ning eelprojekti. Lähiajal plaanitakse saada ehitusluba ka terminali teise järgu rajamiseks.

22. novembril 2012 kinnitasid Rail Garant Estonia ning peatöövõtja, ettevõtete Lemminkäinen Eesti AS ja Insenerehituse AS konsortsium koostööleppes terminali ehituse tähtajad. Vastavalt saavutatud kokkulepetele plaanitakse terminali ehituse esimene järk valmis saada 2013. aasta suvel, teine järk saab valmis 2013. aasta lõpuks.

Rail Garant Estonia juhatuse liikme Pavel Makarovi sõnul on ettevõte otsustanud soetada ka uue tehnoloogiaga Euroopas toodetud kraanaseadmed, mis looksid täiendavaid konkurentsieeliseid. “Plaanime kaaluda mitut pakkumist, näiteks pakuvad meile huvi sellised tootjad nagu LIEBHERR ja CONECRANES, kuid lõplik otsus sõltub juba tarnijate tingimustest,” lisas Makarov.

Terminali esimese järgu (võimsusega kuni 210 tuhat TEU-d aastas) ehituse ning seadmete investeeringu eeldatav maht on kuni 50 miljonit eurot. Terminali võimsuse kasvatamine kuni 300 tuhande TEU-ni aastas nõuab lisaks veel 23 miljonit euro ulatuses  investeeringuid. Terminali ehituseks ning seadmete soetamiseks kavatseb Rail Garant kaasata ka finantspartnereid.

Ärinõustamisettevõtte INFORMALL Business Group’i andmetel näitas Baltimaade konteinerikäive eelmistel aastatel kiiret kasvu (umbes 25% aastas), ulatudes 2011. aastal 882 tuhande TEU-ni. Venemaa turu maht (kaasa arvatud transiit Baltimaade ja Soome kaudu) näitas keskmiselt 32% kasvu aastas, kasvades 2011. aastal 3 miljoni TEU-ni. Prognooside järgi kasvab see 2015. aastaks 4,7 miljoni TEU-ni.

Balti riikide järel saab Venemaa konteineriturg Läänemere konteinerterminalide jaoks tähtsuselt teiseks turuks, tagades suurimat konteinerimahu kasvu. Konteinerveod on viimasel kolmel aastal Eestis kasvanud keskmiselt 26,4% aastas, kaasa arvatud Venemaa transiitkaubaveomahu kasvu arvelt. Edaspidine transiitkaupade osakaalu kasv lähiaastatel võib tagada konteinerveomahu kasvu Eestis tasemel 30% aastas.

Rail Garant ettevõtete grupp on üks Venemaa tööstuskauba raudteeveoste valdkonna juhtivaid ettevõtteid ning kuulub Venemaa eraoperaatorite esiviisikusse. Grupi põhiveosteks on süsi, rauamaagi tooraine, mustad ja värvilised metallid, polümeerid, süsivesinikvedelgaasid, naftakeemilised veosed, naftatoodang, suure diameetriga torud ja ehitusveosed. Rail Garant grupi konsolideeritud veeremipark ulatub 32 tuhande vagunini, ettevõtte aastane veostemaht moodustab 30 miljonit tonni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.