Veeteede Amet pakub tööd referendile

Veeteede Amet pakub tööd referendile (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamine). Referendi peamiseks ülesandeks on Veeteede Ameti juhtkonna töö ja asjaajamise korraldamine. Sobiv töötaja omab: kutsekeskharidust dokumendihalduse erialal; eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B1) ja vene keele oskust algtasemel (A1); töökogemust 1 aasta referendi või sekretär-asjaajajana; oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikkust, täpsust ja algatusvõimet. […]

Read More