Veeteede Ameti laevakontrolli kokkuvõte 2011. a I poolaasta kohta

Veeteede Ameti uudis, 07.07.2011

EVA-019
Veeteede Ameti laevakontrolli kaater

Veeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2011. aasta I poolaastal Eesti riigilippu kandvaid laevu 101 korral, neist 90 olid tehnilised ülevaatused ja 11 pistelised kontrollid. Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 194 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 45 kontrolli. Enim puudusi esines tuleohutuse ja üldise ohutuse valdkonnas.

Välissadamates (Paris MoU regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid laevu 15 korral (kontrolliti 11 laeva). Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti 15 ettekirjutust ja ilma ettekirjutusteta läbiti kontroll 11 korral. Eesti on hetkel Paris MoU “valges nimekirjas”.

Infot laevakontrollide kohta leiab Paris MOU andmebaasist: http://www.parismou.org/Inspection_efforts.
Inspection database search viib EMSA (Euroopa Meresõiduohutuse Amet) laevakontrolli andmebaasi THETIS.

Eesti sadamaid külastanud välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliti 2011. a I poolaastal 93 korral. Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti välisriigi lippu kandvatele laevadele 80 ettekirjutust. Ettekirjutusteta lõppes 64 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja tuleohutuse valdkonnas.

Varasemad kokkuvõtted leiab laevade järelevalve alt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.