Veeteede Ameti laevakontrolli kokkuvõte 2011. a I poolaasta kohta

Veeteede Ameti uudis, 07.07.2011 Veeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2011. aasta I poolaastal Eesti riigilippu kandvaid laevu 101 korral, neist 90 olid tehnilised ülevaatused ja 11 pistelised kontrollid. Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 194 ettekirjutust, ettekirjutuseta lõppes 45 kontrolli. Enim puudusi esines tuleohutuse ja üldise ohutuse valdkonnas. Välissadamates (Paris MoU regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid […]

Read More