e-õigus: 2011. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “2011. aastal kalandusturu  korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=316348

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.