e-õigus: Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=317776

Read More