e-õigus: 2011. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “2011. aastal kalandusturu  korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=316348

Read More

2010. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “2010. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=279486

Read More

e-Õigus: 2009. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "2009. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=243825

Read More