ASi Tallinna Sadam 2010. aasta 9 kuu puhaskasum oli 467 miljonit krooni

AS Tallinna Sadam pressiteade, 01.11.2010

ASi Tallinna Sadam 2010. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata andmetel kokku 1 044 milj krooni, kasvades eelmise aasta sama perioodi võrdluses 72 milj krooni ehk 7% võrra ning konsolideeritud puhaskasum 467 milj krooni, mis ületas eelmise aasta võrdlusperioodi näitajat 61 milj krooni ehk 15%ga. 9 kuu konsolideeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust) oli kokku 787 milj krooni, kasvades aasta varasemalt tasemelt 134 milj krooni ehk 20% võrra. 66 milj krooni ulatuses oli puhaskasumi ja EBITDA kasv seotud põhivara müügitehingutega.

Ettevõtte konsolideeritud varade maht kasvas 238 miljoni krooni ehk 3% võrra ning jõudis 30.september 2010 seisuga 8,1 miljardi kroonini. Ettevõtte laenukoormus moodustas sama seisuga 2,4 mlrd krooni, vähenedes 9 kuuga 182 milj krooni võrra.

2010. aasta esimesed 9 kuud on ASi Tallinna Sadam jaoks olnud kokkuvõttes edukad. Kaubamahuks kujunes 27,3 miljonit tonni, mis tähendab kasvu 3,9 miljoni tonni ehk ligi 17% võrra. Sellega oli Tallinna Sadam Läänemere idakalda suuremate sadamate hulgas üks enim kaubamahtu kasvatanud sadamatest. Ühtlasi  säilitasime suuruselt Primorski ja St. Peterburgi sadamate järel kolmanda koha, edestades taas nii Riia, Ventspilsi kui ka Klaipeda sadamat. Lastiliikidest oli suurim juurdekasv vedellasti ja puistlasti käitlemises, mis tõi kaasa mõningase turuosa kasvu Läänemere idakalda sadamate hulgas. Kõige vähem kasvas konteinerite maht, mis tähendas ühtlasi ka turuosa vähenemist seni madalaimale tasemele.

Vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskkonnale, püstitas reisijate arv tänavu uue rekordtaseme. 9 kuuga läbis ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid kokku 6,1 miljonit reisijat, kasvades 0,4 miljoni reisija ehk 7% võrra. Kasv tuli põhiliselt Tallinn-Helsingi liinil reisinute arvu kasvust. Kruiisireisijate arv samas vähenes eelmise aasta rekordtasemelt 26 tuhande reisija ehk 6% võrra 389 000 kruiisireisijani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.