Rahvusvaheline Mereorganisatsioon auditeeris Eestit

Veeteede Ameti pressiteade

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon auditeeris Eestit

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organization – IMO) viis 18.–25. oktoobrini 2010. a Eestis läbi auditi, mille käigus kontrolliti Eesti Vabariigi seadusandluse ja töökorralduse vastavust rahvusvahelistele merenduskonventsioonidele.

Auditi lõppraport on praegu veel koostamisel. Eesti töökorraldust hinnati üldiselt merenduskonventsioonidega vastavuses olevateks. Mõningaid puudusi tuvastati seadusandluses ja järelevalve tegevustes, mille kõrvaldamise meetmed ja tähtajad lepitakse IMO-ga kokku 2011. a jaanuariks.

Kontrolli aluseks ja ulatuseks olid kuus peamist IMO merenduskonventsiooni, mille rakendamine ja järelevalve teostamine jagunevad Eestis kolme ministeeriumi – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Siseministeeriumi – ning nende haldusala ametite/inspektsioonide vahel.

Auditi läbimine on positiivne märk Eesti merendussektorile – võrreldes teiste riikide laevadega, kes ei ole auditit läbinud, paneb see Eesti lipu all sõitvad laevad alates 2011. aasta algusest eelisolukorda ja neid kontrollitakse välisriigi sadamates vähem. Samuti näitab IMO auditi läbimine Eesti avatust ja valmisolekut, kuna audit toimus Eesti initsiatiivil; rahvusvaheliselt see kohustuslik ei ole.

IMO vabatahtlik liikmesriikide auditeerimise süsteem (The Voluntary IMO Member State Audit Scheme) ja läbiviimise protseduurid kehtestati 21.12.2005 IMO Assamblee 24. istungjärgul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.