Euroopa Liit loob laevandusettevõtjate musta nimekirja

Euroopa Liidu pressiteade, 13. september 2010 Euroopa Komisjon võttis täna vastu uued eeskirjad laevade ohutustaseme parandamiseks. Eeskirjadega luuakse alates 1. jaanuarist 2011 uus veebiregister, kuhu kantakse need laevandusettevõtjad, kelle laevade kontrollimisel (sadamariigi kontrollid) on leitud tõsiseid ohutuspuudujääke. Ohutusnõudeid hoolikalt järgivad laevandusettevõtjad seevastu saavad avaliku tunnustuse osaliseks. Sadamariigi kontrollidel on ülimalt tähtis roll laevaõnnetuste vältimisel – […]

Read More

KAIZEN meeskonnakoolitus tootlikkuse kasvu saavutamiseks

Sensei kaizen meeskonnakoolitus on ühe ettevõtte või osakonna tootlikkuse kasvatamisele suunatud kahepäevane kursus, mille peamiseks eesmärgiks on selgitada koolitusel osalevale kollektiivile, kuidas saavad nemad kaizeni ehk järjepideva parenduse abil aidata kaasa ettevõtte konkurentsivõime ning kliendirahulolu kasvule, mis viib omakorda suurema käibe ja kasumlikkuseni. Koolitusel keskendutakse leani juurutamise esmasele, ent ühtlasi ka raskeimale ja vastutusrikkaimale osale, […]

Read More