Termokahanevad katted – hea alternatiiv paatide kaitsmisel

On ilmselge, miks on kasulik kaitsta paate veo või hoidmise ajaks kattega. Kuid presendid või tellimustööna valmistatud katted annavad erinevaid tulemusi. Sageli ei pea nimetatud katted vastu pikka maismaavedu või üksteisele järgnevaid talvetorme ning tulevad paadilt maha ja sellega kaasnevad vigastused. Sellest aastast pakub 3 Selli OÜ kogu Baltikumis võimalust katta oma kalleid laevukesi termokahaneva […]

Read More