Enne veesõidukiga merele minekut tuleb kontrollida raadiosideks vajaliku sagedusloa nõuetekohasust

Tehnilise Järelevalve Ameti pressiteade

Suveperioodil aktiviseerub veesõidukite kasutamine, pahatihti ei kontrolli sõidukite omanikud vajalike dokumentide ja lubade nõuetekohasust ning kehtivust. Tehnilise Järelevalve Ameti pädevuses on väljastada omanikele veesõiduki pardal raadiosageduste kasutamiseks vajalik luba.

Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud vormile vastava veesõiduki sagedusloaga, mis kehtib kuni kolm aastat. Väljastatud luba annab õiguse kasutada raadiosagedusi Tehnilise Järelevalve Ameti poolt määratud tingimustel.

Sagedusloa saamiseks tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile esitada vastav taotlus, peale mida väljastatakse luba kuue nädala jooksul. Kui raadiosageduste kasutaja on veesõiduki pardal lõpetanud talle sagedusloaga antud õiguste kasutamise, on ta kohustatud sellest Tehnilise Järelevalve Ametit koheselt teavitama.

Tehnilise Järelevalve Ametit tuleb teavitada ka laeval kasutatavate raadioseadmete tehniliste andmete muutumisest või raadioseadmete uute vastu välja vahetamisest.

Sageduslubade taotlemise kohta leiate täpsema informatsiooni siit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.