Ilmus teatmik “Navigatsioonimärgid Eesti vetes”

Veeteede Amet andis välja teatmiku “Navigatsioonimärgid Eesti vetes 2010”, mis sisaldab Eesti rannikul ja vetes paiknevate püsi- ja ujuvmärkide andmeid seisuga 1. juuni 2010. Teatmikus on toodud navigatsioonimärkide tehnilised karakteristikud: nimi, asukoht, koordinaadid, tule iseloom, kõrgus merepinnast ja nähtavuskaugus ning märgi kirjeldus. Teatmik on eesti ja inglise keeles, illustreerivate fotodega. Teatmikku saab osta Veeteede Ametist […]

Read More