13.Watergate ja 53. Muhuväina regatt stardivad Pärnust

Neljapäeval, 9. juulil kell 14.00 stardib Pärnust 13. Watergate regatt, mis on ühtlasi 2010.a. avamerepurjetamise Eesti karikasarja esimeseks etapiks gruppidele ORC I ja II. Watergate on Eesti pikim peatusteta avamere regatt. Suurematele jahtidele on regati pikkuseks 212 miili, väiksematele 165 miili. Jahid alustavad võistlust Pärnust, sõidavad ümber Ruhnu Roomassaare alla, sealt edasi Suurde Väina ja […]

Read More

Väljavõte valitsuse 08.07.2010 istungi päevakorrast

8. juuli istungil anti ülevaade 29. juunil toimunud Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungist. Esitasid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tammkivi. Põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil toimus arvamustevahetus ühise kalanduspoliitika reformi muutmisvõimaluste, 2011.a kalapüügivõimaluste ja ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise osas. Tulenevalt 2002. aasta Johannesburgi kokkuleppest, on Euroopa Liidul kohustus viia oma hallatavad kalavarud maksimaalse jätkusuutliku […]

Read More

Põllumajandusministri 25. jaanuari 2010. a määruse nr 4 “2010. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “Põllumajandusministri 25. jaanuari 2010. a määruse nr 4 “2010. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused” muutmine” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=295161

Read More