2010. aasta tursapüügi lõpetamine Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “2010. aasta tursapüügi lõpetamine Loode-Atlandi  Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=297392

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.