Maa-amet ja Veeteede Amet avasid uue kaardirakenduse

Alates 1. detsembrist on kõikidele huvilistele internetipõhiselt kasutamiseks avatud uus maa- ja merealade kaardirakendus (edaspidi kaardirakendus). Veeteede Ameti, Maa-ameti ja PRIMAR-i (Norra Hüdrograafiateenistuse Elektronkaartide Keskus) koostöös valminud uus kaardirakendus põhineb Maa-ameti X‑GIS kaardiserveri tarkvaral. Kaardirakenduse häälestas AS Datel. Kaardirakenduses on võimalik maismaa-alal kuvada Maa-ameti põhikaarti või ortofotosid. Kaardirakenduse mereala info baseerub Veeteede Ameti poolt kogutud […]

Read More

e-Õigus: Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=276112

Read More

Deep trouble in Lake Victoria

Victoria järv (Lake Victoria) on üks maailma suurimaid mageveejärvi. Ta asub kolme riigi vahel: Uganda, Tansaania ja Keenia. Järvega on üks probleem. Nimelt on viimane kaart dateeritud aastaga 1903. Viimase saja aasta jooksul on veetase langenud järves rohkem kui 2 meetrit, mis on põhjustanud palju laevaõnnetusi ning inimkaotusi. Kaks rootslast on otsustanud viga parandada. Ola […]

Read More