Uus meresõiduohutuse seadus tagab ühtsed nõuded nii merel kui siseveekogudel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

Täna kinnitati valitsuses majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi esitatud seaduse eelnõu, millega ühtlustatakse ohutusnõuded nii merel kui ka siseveekogudel.

Seadusesse lisatakse peatükk, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistusi merereostusega seotud rikkumiste eest. Maismaal ja siseveekogudel hakkab tulevikus kehtima ühtne teavitamisskeemi. Kui ohtliku lastiga toimub õnnetussiseveekogul on edaspidi vajalik Veeteede Ameti teavitamine, kuna laevaliikluse korraldamise süsteemi kaudu on ametil olemas info laevaga veetava ohtliku lasti kohta, millest vajadusel informeeritakse koheselt politseid, kes korraldab päästetöid ja merereostuse likvideerimise.

Eelnõu kohaselt esitatakse vabaajareisidega tulu teenivatele väikelaevadele nõue, et iga 12 reisija kohta oleks vähemalt üks väikelaevatunnistust omav isik, kes on vähemalt 18-aastane, mis tagab, et hädaolukorras on võimalik reisijaid paremini abistada. Samuti on üle 12 reisijat vedaval väikelaeval kohustuslik omada päästeparvi vastavalt reisijate arvule. Üle 12 reisija vedavale väikelaevale on kohustuslik varustada laev meresidevahendiga ning juhil peab selle kasutamiseks olema piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus (Restricted Operator’s Certificate).

Muudatusena viidi sisse laevade agenteerimise tegevusloa kaotamine, varem anti agentidele tegevuslubasid koodeksi alusel, nüüd hakatakse neid tunnustama seaduse alusel. Seadusesse kirjutati ka konventsioonide säte, mille alusel Veeteede Amet võib väljastada välisriigi laevadele nende palvel tunnistusi.

Meresõiduohutuse seaduse eelnõu kohaselt kehtestatakse ka mitmed uued ja tõstetakse mõningaid vanu riigilõive. Meresõidu ohutuse seaduseparandused viivad selle seaduse vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega.

Meresõiduohutuse seadus Riigi Teatajas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.