Veeteede Amet alustab SWATH-tüüpi mõõdistuslaeva ehitamist

Veeteede Ameti pressiteade

Projekti "Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)" raames allkirjastati riigihanke tulemusena leping SWATH-tüüpi mõõdistuslaeva ehitamiseks. Leping sõlmiti Saksa laevaehitusfirmaga Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft Aktiengesellschaft ja selle maksumus on 14 085 000 eurot. Projekti rahastatakse 100 protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist. Laev antakse Veeteede Ametile üle aastal 2012.

Ehitatav mõõdistuslaev (hüdrograafialaev) peab olema võimeline tegema hüdrograafilisi avamere mõõdistustöid, muid mereuuringuid ning vajaduse korral osalema merepäästeoperatsioonidel.

Planeeritav ujuklaev (ingl SWATH – Small Waterplane Area Twin Hull) on mõeldud eeskätt avamere mõõdistamiseks. Laeva mõõtmed: pikkus 25-26 m; laius 13-14 m, süvis kuni 2,7 m.

Ujuklaeva tehnoloogia tagab laevale erakordse stabiilsuse lainetuses sõitmisel. Mõõdistuse täpsus ja tootlikkus sõltub mõõdistuslaeva stabiilsusest. Lainete mõju stabiilsusele sõltub laeva veepinnaga ristlõike pindalast. Ujuklaeva tehnoloogia puhul toetub laev kahele veealusele pontoonile ning veepinnaga ristlõike pindala moodustub vaid tugijalgade ristlõike pindalast, mis on väga väike. Planeeritud suurusega ujuklaev võib piiranguteta töötada kuni 3, 5 m kõrguse lainetusega. Ligilähedaste omaduste saavutamiseks peab katamaraani pikkus ületama ujuklaeva pikkust vähemalt 2,5 ja ühekerelise laeva pikkus vähemalt 4 korda.

Ujuklaeva tehnoloogia on küll teistest tehnoloogiatest kallim, kuid kuna sellega tagatakse vajalik stabiilsus lühema kerepikkuse juures, siis on võrreldava stabiilsusega ujuklaeva maksumus ligikaudu võrdne katamaraaniga ning tunduvalt odavam ühekerelisest laevast. Väiksema laeva tõttu on aastased kogukulud oluliselt madalamad.

Eeliseks on ka väiksemast suurusest ja süvisest tulenev võimalus kasutada seda madalamas vees, nt Väinameres, samuti on laeva teenindamiseks ja meeskonna vahetuseks võimalik kasutada väiksema sügavusega sadamaid.

Projekti elluviimisel täidetakse Läänemere keskkonnakaitse komisjoni (HELCOM) kohustus mõõdistada oma veealal paiknevad reglementeeritud liikluskorraldusega rahvusvahelised veeteed ja olulisemate transiidisadamate sissesõiduteed Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni standardi S-44 kõrgeimate klasside soovituste kohaselt, et tagada Soome lahel ja Läänemere põhjaosas ohutu laevaliiklus.

Illustreeriv pilt SWATH laevast:

4 thoughts to “Veeteede Amet alustab SWATH-tüüpi mõõdistuslaeva ehitamist”

  1. Päris uskumatu, millised hinnad laevaehtituses läbikäivad. Huvitav, kui kogu “lauaalt” antud raha sellest summast lahutada, palju alles jääks? Võib-olla ma olen paranoiline, aga ma olen päris kindel, et osa sellest rahast läheb otse kellegi taskusse. Selliste summade juures on seda väga lihtne teha! Olge mõnusad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.