Raudtee lõpeb mere ääres või metsas

Hiljutises Eesti Ekspressis üks hea pilt Koidula piiriraudteejaama ehitusest. Foto autor Jarek Jõepera. Oma piirivärav on, oma raudtee on, oma mereväravad on, aga ei ole oma kaubalaevu ega laevaliine. Tallinki parvlaevadele lisaks tuleb kauba vedamiseks kutsuda teiste riikide laevu. Raudteejaam hakkab tulevikus läbi laskma kuni 40 rongi päevas. Kas laevad suudavad tempot hoida?

Read More

e-Õigus: eelnõu ““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 “Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 2.2 "Sisevete kalanduse toetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=268970

Read More