Kalapüügi lõpetanud laevade kalurid saavad PRIAst toetust

Autor: PRIA
 
Püügitegevuse lõpetavate traallaevade laevaperede tööta jäävad kalurid võivad taotleda PRIAst toetust kuni 156 466 krooni ühe taotleja kohta. Euroopa Kalandusfondi (EKF) sotsiaalmajandusliku meetme toetus on mõeldud nende kalalaevade laevaperede liikmetele, kes kaotavad või on kaotanud koondamise tõttu töö EKF meetme 1.1 raames utiliseeritud või sihtotstarvet muutnud kalalaevadel.
 
Toetusesaaja peab olema püügi lõpetaval laeval töötanud vähemalt 12 kuud; pärast toetuse väljamaksmist ei tohi ta 12 kuu jooksul asuda tööle teise kalalaeva pardal ega tegelda kutselise kalapüügiga. “See toetus on kättesaadav laevapere liikmetele, kelle töökohaks olnud kalalaevad kõrvaldatakse püügilt PRIA vahendusel saadava toetuse abil,” rõhutas PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves. Laeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe muutmiseks määras PRIA tänavu toetused 19 traallaevale ja kahele kaugpüügilaevale, püügi lõpetamiseks on neil aega kaks aastat.
Tapurla
Foto: sonumitooja.ee
 
Sotsiaalmeetme toetuse saamiseks saavad nende laevaperede liikmed PRIAle taotlusi esitada kuni 8. septembrini, lisades taotlusele ka laeval töötamist tõendava töölepingu või meretöölepingu koopia ja muud nõutavad dokumendid. Kuid toetusraha ei maksa PRIA välja enne, kui laev, mille pardal taotleja töötas, on lõplikult püügilt kõrvaldatud ja kalalaevade registrist kustutatud. (Mere)tööleping peab taotlejatel selleks ajaks olema lõpetatud koondamise tõttu ning nüüd tuleb PRIAle esitada väljamaksetaotlus ja meretöölepingu lõpetamist tõendava dokumendi ärakiri. PRIA teatab igale taotlejale aja, millal on laev püügilt kõrvaldatud ja millal ta saab esitada väljamaksetaotluse. PRIA palub toetusesaajatel tähele panna, et vastavalt tulumaksuseadusele kuulub see toetus tulumaksuga maksustamisele. PRIA ise maksu kinni ei pea, kuid teatab andmed Maksu- ja Tolliametile.
 
Taotlusi võetakse vastu PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna teenindusbüroodes.
 
Taotlusvorme ja teavet saab meie kodulehelt
www.pria.ee/toetused/valdkond/kalandus/sotsiaalmajanduslikud_meetmed_ekf_2009/,
lisainfot võib küsida kalandustoetuste büroost tel 737 1388.
 
Käesoleva taotlusvooru eelarves on kalurite sotsiaalmajanduslike toetuste maksmiseks raha 16,3 miljonit krooni. Kui nõuetele vastavaid taotlusi laekub suuremas summas, vähendab PRIA toetuse määra proportsionaalselt, jagades eelarve taotluste arvuga. Euroopa Kalandusfondi meetmete ja Eesti riigi osaluse abil on Eesti kalandussektoril võimalus saada programmperioodil 2007-2013 toetusi 1,76 miljardi krooni ulatuses, tänavu seitsme kuuga on PRIA kalandusfondi toetusi määranud 379,3 mln krooni.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.