Toila sadamas “Meri, muusika ja muinastuled”

PRESSITEADE 26.08.2009 Meri, muusika ja muinastuled 2009: “Pääste merel, maal ja õhus” Jõhvi Kontserdimaja ja Toila Vallavalitsuse koostöös toimub kolmandat korda 29.08.2009 a. Toila sadamas, Ida-Virumaal “Meri, muusika ja muinastuled”, mis sel korral keskendub teemale: “Pääste merel, maal ja õhus”. Ettevõtmise raames külastab esmakordselt Toila sadamat spetsiaalselt merepääste funktsioonidele kohandatud päästelaevaga Kotka Merepäästeühing. Laev saabub […]

Read More

Kalapüügi lõpetanud laevade kalurid saavad PRIAst toetust

Autor: PRIA   Püügitegevuse lõpetavate traallaevade laevaperede tööta jäävad kalurid võivad taotleda PRIAst toetust kuni 156 466 krooni ühe taotleja kohta. Euroopa Kalandusfondi (EKF) sotsiaalmajandusliku meetme toetus on mõeldud nende kalalaevade laevaperede liikmetele, kes kaotavad või on kaotanud koondamise tõttu töö EKF meetme 1.1 raames utiliseeritud või sihtotstarvet muutnud kalalaevadel.   Toetusesaaja peab olema püügi […]

Read More