e-Õigus: eelnõu “Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruse nr 273 “Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord” muutmine”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruse nr 273 "Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link […]

Read More