Mis on kehvasti ja mis on head?

Tänases Oma Saares avaldati lühandatult Kuressaare merepoliitika konverentsi üks ettekannetest.

31.07.09 Neid, kes aina pasundavad meremajanduse taaselustamise vajadusest (allakirjutanu nende hulgas), peetakse mingitmoodi veidrikeks, mõnesid isegi nõukaaja tagaigatsejateks. Või veelgi hullem – keskerakondlasteks või rohelisteks, sest nende parteide programmis on ainukesena merendusest juttu. See kujundab avalikkusele mulje, et võimulolijad ei taha teha seda, mis on teiste erakondade programmis. 

Loe lisa: Vesi on märg ja meri kaugel.

Et jutt ei muutuks liiga nukraks, lisaksin siia mõned asjad, mis meil hästi on:

Valitsus kiitis 6. augustil heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) esitatud Eesti merenduspoliitika arengukava koostamise ettepaneku.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul aitab kaasa Eesti kui mereriigi tegeliku potentsiaali avamisele ja loob eeldused uute merendusega seotud edulugude tekkeks. „Mul on heameel, et arengukavas on olulisel kohal meremajandus, millel on Eestis suur potentsiaal ja mis peaks senisest enam kasutama ära oma konkurentsieeliseid," ütles ta. „Rõõmu teeb see, et arengukava koostamisse on kaasatud kõik merendusega seotud ringkonnad ja organisatsioonid, keda kokku on ligemale 40," lisas Parts. 

Loe lisa PM uudisvoog 06.08.09

Maikuus tagasilükatud merenduspoliitika töögrupi esitatud merenduspoliitika arengukava eelnõu on siis Toompeal töös. 

Mis veel head?

Merepäevi üha rohkem. Tallinna Merepäevad, Sõru puulaevade pidu, Kuressaare Merepäevad, mitmed merepäevad rannakülades.

– Televisioonis merendust propageerivad saated (ETV – Sadam otsib meremeest, K2-s Navigare), veebis väikelaevnike portaal Kipper.ee. Ajakirjad Meremees, Paat  ja Navigaator on raskuste kiuste produktiivsed.

– Sel aastal laulu- ja tantsupeo tuli toodi merd mööda, tantsupeol oli läbivaks mereteema.

– Saaremaal laevaehituse kosumine ja saartel merendusega seoses valdavalt head uudised.

– Purjetamine kogub populaarsust. Üha rohkem tekib purjespordikoole üle Eesti ja võetakse osa ka naaberriikide regattidest. Üle hulga aja on Eesti lipp maailmaregatil The Tall Ships’ Races.

– Ümber maakera purjetajad, hiljuti naases Hillar Kukk koos meeskonnaga.

– Kõige kiuste mõned väikesadamad ikka üles ehitatakse, Lõunaranna sadam Muhus nt.

– Hiljuti anti välja Inglise-Eesti meresõnaraamat eestikeelse merekeele elushoidmise eesmärgil, raamatu töögrupp Merekeele nõukoda jätkab tööd.

– Alustati Mereteatmeteose koostamist

– Veeteede Ameti töö meresõiduohutuse parendamisel üha tõhusam (Eesti on Paris MOU „valges nimekirjas“, navigatsiooniohutus Soome lahes parem, Lääne-Eesti vees ja Peipsil on käimas laevateede rekonstrueerimise projekt).

– Saarte Liinide tõhusa töö tulemusena uuenevad liinilaevaühendustega sadamad.

– Loodud Eesti Tuletorni Selts

– Loodud Rannarahva koda, kodanikualgatus merenduse suunal on üha aktiivsem.

Mis on merenduses veel hästi?

 

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.