Mõttetalgulised loomas rannarahva koda

17. juunil kell 18 Viimsis Rannarahva muuseumis Minu Eesti mõttetalgu üks jätkuüritus. Teemaks „Kuidas muuta Eesti taas mereriigiks“.

Oodatud on kõik, ka need, kes 1. mail sel teemal mõtlesid. Oma osalemissoovist andke palun teada eestvedajale Riina Aasmaale riina@viimsivald.ee.

IRIS kui meretraditsioonide alalhoidja

Ja kui tunned veel kedagi, kes sama asja pärast südant valutab, siis saada see kutse palun edasi. 

SA Viimsi Muuseumid mõtted Rannarahva koja võimalikest funktsioonidest.

* Rannarahva võrgustiku loomine (Koja esindaja igasse rannakülla ja organisatsiooni – luua ühine meililist ja esindajate andmebaas)

* Rannarahva Muuseumi tegevuse toetamine
o Rannarahva kultuuripärandi talletamisele kaasaaitamine (pärandi kogumine)
o Randlaste elu ja kultuuri uurimine ja uurimise toetamine
o Ekspeditsioonide korraldamine ja kogumistöö

* Randlaste oskuste elushoidmine ja edasiandmine

* Seadusloome, koostöö ametkondadega

* Rannakülade tähistamine

* Randlaste pärandkultuuri tutvustavate loengute, ürituse läbiviimine

* Rannarahva toidukultuuri uurimine ja tutvustamine

* Ranna kaitsmine, kalavarude kaitse

* Lautrite taastamine lihtsamaks

* Teavitamine rannaliste tegevuste kohta

* Rannapiirkondade arendamine

* Rannakülade tutvustamine/rannaturism

* Rannarahva ja rannatemaatikat viljelevate inimeste kontaktide haldamine

(rannamaalijad, rannakesperdid, rannastiili joonistajad, rannaelu propageerijad, kalurid, sadamajuhid, paadiehitajad) jne

* Eesti kui mereriigi tuntuse tõstmine

Mairold

meremees ja sulesepp

2 thoughts to “Mõttetalgulised loomas rannarahva koda”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.