e-Õigus: eelnõu “Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 “Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ muutmine””

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 "Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=260267

Read More

VOR-i 9. etapp jõudis Stockholmi

9. etapp kujunes osalejate sõnul isegi kogu ümbermaailmaregati üheks raskemaks ja oli väga pingeline. Kohad vahetusid tihti, etapp oli üks kiiremaid, ilmselt ka seetõttu, et oli teistega võrreldes lühem. Meeskonnaliikmed said väga napilt puhata, iga pisemgi eksimus kujunes rängaks. Seda enam on PUMA meeskonnal hea meel, et neil õnnestus see võita – pealegi esimene kord, […]

Read More

Avaldati MARPOLi lisade muudatused

Avaldati rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL 73/78) lisade muudatused Riigi Teatajas avaldati 5. märtsi 2009.a. 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muudetud V lisa.  Vt konventsiooni muudatuste kohta täpsemalt KÕKi märtsikuu uudiskirjast VV 19.02.09 istungi päevakorrapunktide ülevaade MARPOL 73/78 teemaline veebileht KKM kodulehel MARPOL 73/78 II lisa muudatused […]

Read More

EL kohustab liikmesriike merereostuse puhul kriminaalkaristusi rakendama

Euroopa Parlament kiitis 5. mail 2009.a. heaks direktiivi eelnõu, mis kohustab liikmesriike kohaldama teatud merereostuse puhul kriminaalkaristusi. Karistused saavad kohustuslikuks olulise merekeskkonna kahjustamise puhul või korduvatel pisirikkumistel. Samas jäetakse liikmesriikide valida konkreetsed sanktsioonid, mis peavad direktiivi kohaselt aga olema „tõhusad ja hoiatavad“.  Parlamendi poolt heaks kiidetud eelnõu versioon kujunes juba läbirääkimistes Euroopa Nõukoguga, seega on […]

Read More