e-Õigus: eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 “Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 "Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, […]

Read More

VOR jaht Telefonica Blue taas vee peal

Reede keskhommikul jõuab Telefonica Blue meeskond Sandhamni juures oleva etapifinišini ja peale lõunat ollakse juba Stockholmis teiste jahtidega kõrvuti kai ääres. Paljude toetajate ja abilistega koostöös saadi jaht taas korda ja nii jätkati 9. etappi mitu päeva stardist hiljem üksinda. Etapi lõpetamisel teenib meeskond 2 punkti juurde ja teisest kohast lahutab neid 7 punkti. Üldkokkuvõttes […]

Read More