e-õigus: eelnõu “Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud eelnõu "Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus" kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=249194

Juhised dokumentide avamise kohta leiab siit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.