AFS konventsiooni jõustumine Eesti Vabariigis

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) peasekretär teatab, et kooskõlas laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni (AFS konventsioon) artikliga 17 jõustus 23. jaanuaril 2009. a ühinemiskirja hoiuleandmisega Eesti Vabariigi ühinemine antud konventsiooniga.

Vastavalt artikli 18(2) sätetele jõustub AFS konventsioon Eesti Vabariigis 23. aprillil 2009. a.

Veeteede Ameti pressiteade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.