Eelnõu “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=240232

Read More