Eelnõu “Eesti raadiosagedusplaan”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Eesti raadiosagedusplaan" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=239084 Kes ei saa hakkama digidokumendi avamisega, siis võib proovida seda teha siin lehel. 

Read More