Määruse „Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a. määruse nr 273 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid“ muutmine“ eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Vabariigi Valituse 23. oktoobri 2003. a määruse nr 273 muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=240187

Read More