Väikesadamate infopäev – täna Pärnus

Täna toimub Eesti Väikesadamate Liidu poolt korraldatud infopäev Pärnu maaparandusbüroo saalis, aadressil Kerese 4. Algas üritus kell 12.00.

Pärnu Postimees:

Eesti väikesadamate liidu juhatuse esimees Jaak Reimets märkis, et üritusele on oodatud kalurid ja kaluriühistute esindajad, mereäärsete külade elanikud ja omavalitsuste töötajad, sadamate omanikud, isikud ja ühingud, mis plaanivad sadama rajamist või taastamist.

Merest, sadamatest ja merekultuurist huvitatutele jagavad selgitusi põllumajandusministeeriumi kalandusosakonna ja majandusministeeriumi töötajad, teemaks kalandus, sadamaseadus, rahastamisvõimalused. Esinevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, veeteede ameti ja keskkonnakaitse töötajad.

Reimets lisas, et olulisematest teemadest koostab liit infoajakirja. Seda siis, kui toimunud on kõik selleks sügiseks kavandatud kuus teabepäeva, Pärnust järgmine tuleb Toilas.

Eesti väikesadamate liidu moodustasid 1998. aastal maakondade väikesadamate omanikud ja mereäärsed omavalitsused. Eesmärgiks seati sihtgrupi huvide esindamine ametkondades, Eesti kui mereriigi maine taastamine, rannakülade elulaadi ja kultuuripärandi teadvustamine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.