Tuuleparkide ja sadamarajatiste veepõhja ehitamine saab seadusliku aluse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis reedel suurele kooskõlastusringile avamere tuuleparkide ja sadamaehitiste rajamiseks vajaliku seadustepaketi muudatuse. Asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, elektrituruseaduse, maakatastriseaduse, planeerimisseaduse, riigilõivuseaduse ja veeseaduse muutmisega loodava merepõhja ehitamise regulatsiooni eesmärk on luua eraõiguslikele isikutele võimalus ehitada tuuleelektrijaamu ja sadamaseadmeid avalike veekogude põhja. Selle regulatsiooni puudumine on seni olnud nende ehitistega seotud majandusvaldkondade arengu […]

Read More