Merekool saab kalalaeva – pressiteade

Meedias on korduvalt kajastust leidnud arutelu kalalaevade saatuse üle. Teatavasti on kalurid sunnitud kalapüügi kvoodi vähendamise tõttu vastu võtma raske otsuse – kas laev hävitada või anda üle haridusasutustele. Hiidlased on leidnud heas korras olevale alusele positiivse lahenduse. Eelnevalt laevaga tutvunud, leidsid merehariduse juhid laeva sobiliku olevat merepraktika, navigatsiooniõppe, laevamehaanika ja kutselise avamerekaluri väljaõppe läbiviimiseks .

12. mail kell 13.00 saab Hiiumaal Suursadamas teoks kaua oodatud sündmus, kus AS Dagomar annab EMA Merekoolile üle kalapüügilaeva PEDASSAARE. Tegemist on nõukogudeaegse nimetuse järgi MRTK „Baltika” tüüpi laevaga. AS Dagomari juhatuse esimehe Ülo Esta sõnul osalevad üritusel PRIA , Põllumajanudsministeeriumi ja Haridus ja Teadusministeeriumi esindajad. Laeva võtavad üle Eesti Mereakadeemia rektori k.t. professor Peeter Järvelaid, laevandusteaduskonna dekaan Rein Raudsalu, EMA Merekooli direktori k.t Jüri Lember ja asedirektor Rein Ausmees. Hiiumaalt suundub Mereakadeemia ja merekooli esindus tutvuma Orissaare merendusklassiga.

Laevale kinnitatakse PRIA märk. Pärast sõnavõtte sõidetakse merele, kus toimub laevaga tutvumine ja edasise tegevusplaani arutelu.

Lepingujärgselt kannab laeva tehnilise hoolduse ja ülalpidamiskulud 5 aastat AS Dagomar, merekool kannab kulud omafinantseeringust ning projektidest. Samuti hakkab merekool taotlema kalapüügi õigust. Laeva hakkavad kasutama EMA Merekool, merekooli merendusklassid, Suuremõisa Tehnikum , Mereakadeemia ning kõik , kes näevad vajadust merendusalaseks väljaõppeks töökeskkonnas. Kalapüügilaev PEDASSAARE jääb Hiiumaa Suursadamasse.

13 thoughts to “Merekool saab kalalaeva – pressiteade”

 1. Kas laev saadakse kalalaevade utiliseerimisprogrammi kaudu? Mu teada oli selle eesmärk selles, et utiliseeritud või mereharidusele üle antud laevad enam kala ei püüaks (kalalaevade arv on loetud). Nüüd tahab mereakadeemia kala püüdma hakata? Nojah. Ega päris tööstuslikult seda tegema ei hakata, aga kuskil võib direktiividega vastuolu tekkida. Samas pole mõtet ju püügivarustust osta ja hooldada, kui paaril päeval aastas kadetid harjutavad. Ei usu, et nad kalapüügiloa saavad. Spinning võib kaasas olla sellegipoolest :)

 2. PRIA KODULEHELT 22.09.2005:

  “Oluline on, et isikud, kelle valdusesse kalalaev antakse on teadlikud, et peavad kalalaeva kasutama vaid mittetulutooval eesmärgil ja muuks tegevuseks kui kalapüük, mida toetuse väljamaksja on õigustatud kontrollima vähemalt viis aastat.

  Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel. Toetust makstakse kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks. Euroopa Liidu struktuurifondide raames on püügivõimsuse reguleerimise toetustena planeeritud välja jagada ligi 60 miljonit krooni.”

  Vaata ka http://www.pria.ee/uudised/uudis4658/

 3. Üks laev peaks veel tulema?
  ——————————–
  SUURED TOETUSED ÕPPELAEVADELE
  toetuse saaja, toetus (mln kr), investeering

   AS Saare Rand 9,4 (kalalaeva Salme muutmine õppelaevaks TTÜ Meresüsteemide Instituudile)
   AS Tagalaht 9 (kalalaeva Partner I muutmine õppelaevaks Läti Mereakadeemiale)
   AS Dagomar 8,32 (kalalaeva Pedassaare muutmine õppelaevaks Eesti Mereakadeemiale)
   OÜ Kaabeltau 7 (kalalaeva Solveig muutmine õppelaevaks Eesti Mereakadeemia Merekoolile)
   OÜ Mattenberg 6,1 (kalalaeva Vahase muutmine õppelaevaks MTÜ-le Keri Selts)
   OÜ Nicone 4 (kalalaeva Illuste muutmine õppelaevaks Eesti Merepäästeühingule)
   AS DGM Shipping 3,35 (kalalaeva Fortuuna muutmine õppelaevaks Norva Noorte Meremeeste Klubile)
   Tapurla Kaluriühistu 1,86 (kalalaeva Klara muutmine järelevalvelaevaks Kuusalu vallavalitsusele)

 4. Kõige tähtsam asja juures oleks see, et kadetid saaksid laeva (laevu) kasutada. Teooria teooriaks, aga praktika peaks olema sellisel elukutsel esikohal. Tänud vanale heale “Linda`le”.

 5. Nende kalalaevade õppelaevadeks “andmisest” on kujunenud väga tulus äri: tehakse natuke kosmeetikat, näidatakse suuri kulutusi – ja omanikud panevad millid tasku. Ja kõik elavad hästi. Ja oiroliit maksab selle lõbu kinni.

 6. Eks selle projekti ümber on palju tolmu keerutatud, keegi sai kasu, keegi jäi ilma… Mind paneb muretsema see, kes laevade ülalpidamise ja meeskonna kinni maksab? Loomulikult riigieelarvest, aga tänase seisu juures, kus mereharidus on alarahastatud (õppejõudude väiksed palgad ja ebamäärasus õppehoonetega), on see kui pidu katku ajal. Lõpuks tuleb välja, et laevad seisavad vaid kai ääres ja ajast maha jäänud seadmed ei paku midagi. Kadetid saavad tõepoolest laevu katsuda ja seal vahis käia, aga merele minekuks pole isegi kütust osta. Kas jutt tundub pessimistlik? Mina sain esimese kursuse ajal kah Linda peal vahis käia, aga praktika mõttes oli kasu null. Laeva hoiti alles hea sauna pärast ja ühe rektori lahkumisega kadus ka laev käest.
  Kokkuvõttes küsimus – kas lähiaastatel on riigieelarvesse laevade ülalpidamise summad plaanitud?

 7. Peale selle peaks laev ikkagi olema merekooli lähedal. Hiiumaal praktikal käia on natuke kauge…

 8. Aga Hiiumaal on Dagomar, kes laeva eest “hoolt kannab”. Ja Hiiumaal on ka MEREKOOL (Suuremõisa tehnikum). Kooli dire oli ka täna koos sakstega sõidus.

 9. “Linda” peal sai vahis käidud ning suvel ka mõned nädalad praktikal oldud. Käisime Äksi saarel, Paldiskis, Roomassaares, Pärnus ning paremad tegid reisi Gotlandile. Igatahes nendele poistele-tüdrukutele, kes polnud laeva näinud (laevas käinud), andis see mingisugusegi aimduse. Peale selle tõstis see ka grupitunnet jne.
  Kahjuks jääb tänapäeval kõik raha taha pidama. Päris kahju on inimestest, kes aastase praktika või mis veel hullem kooli lõpupäeval tunnetavad, et see pole siiski see õige. Ühesõnaga peaks olema praktika võimalus ning esimene neist võiks olla suhteliselt koolialustamise alguses (nt kuu pärast esimese kursuse algust ning võiks kesta 2-3 kuud).
  Aga jah, Eesti ei ole mereriik ning kes peaks seda laeva (neid laevu) finatseerima jääb küsimuseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.