Merekool saab kalalaeva – pressiteade

Meedias on korduvalt kajastust leidnud arutelu kalalaevade saatuse üle. Teatavasti on kalurid sunnitud kalapüügi kvoodi vähendamise tõttu vastu võtma raske otsuse – kas laev hävitada või anda üle haridusasutustele. Hiidlased on leidnud heas korras olevale alusele positiivse lahenduse. Eelnevalt laevaga tutvunud, leidsid merehariduse juhid laeva sobiliku olevat merepraktika, navigatsiooniõppe, laevamehaanika ja kutselise avamerekaluri väljaõppe läbiviimiseks […]

Read More

Brüssel keeldub avalikustamast raportit Türgi kohta

Eelmisel aastal kontrolliti Türgi treeningkeskuseid, mille tulemusena avastati mitmeid shokeerivaid puuduseid. Euroopa Komisjoni energia- ja transpordidirektor Fotis Karamitsose sõnul ei avalikustada koostatud raportit mitte kunagi. Tema sõnul ei ole ühiskonna huvides avalikustada raport ning seetõttu jääb ta salajaseks. Isegi Türgi mereadministratsioon ei saa koopiat raportist. Tavaliselt on kõik Komisjoni dokumendid k.a. sisemised avalikkusele kättesaadavad. Kuid […]

Read More