Brüssel keeldub avalikustamast raportit Türgi kohta

Eelmisel aastal kontrolliti Türgi treeningkeskuseid, mille tulemusena avastati mitmeid shokeerivaid puuduseid. Euroopa Komisjoni energia- ja transpordidirektor Fotis Karamitsose sõnul ei avalikustada koostatud raportit mitte kunagi. Tema sõnul ei ole ühiskonna huvides avalikustada raport ning seetõttu jääb ta salajaseks. Isegi Türgi mereadministratsioon ei saa koopiat raportist.

Tavaliselt on kõik Komisjoni dokumendid k.a. sisemised avalikkusele kättesaadavad. Kuid on erandeid, millistel juhtudel salastatakse mõningad dokumendid. Antud juhul on tegemist erandiga.

Jätkub…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.