Eesti Mereakadeemia saab magistriõppe / Kuhu EMA kolib?

Lugupeetud kolleegid!

Eesti Mereakadeemia rektorina on mul suur heameel Teile tänasel hommikul teatada uudiseid, mida me kõik oleme kaua oodanud ja lootnud. Nimelt oli eile lausa kahel korral Stenbocki majas arutusel Eesti mereakadeemiaga seonduvad küsimused ja seega võin täie kindlusega Teile öelda:

4.mail 2006 puhusid Stenbocki majas Eesti Mereakadeemiale soodsad tuuled.

Vabariigi Valitsus kiitis oma 04.mai hommikusel istungil Stenbocki majas heaks 6. päevakorra punktina esitatud korralduse eelnõu nimetada Eesti Mereakadeemia rakenduskõrgkooliks, kus võib toimuda magistriõpe merenduse õppekava alusel. Koos Mereakadeemiaga on selle õiguse saanud veel 3 rakenduskõrgkooli. Hetkel ei pea Haridus- ja teadusministeerium võimalikuks ega vajalikuks riikliku koolitustellimuse esitamist magistriõppe õppekavale, seega saab alustada magistriõpet ainult riigieelarvevälistel õppekohtadel.

Lisaks äsja kinnitatud merenduse õppekavale on EMA lõpetajatel võimalik valida veel kahe magistriprogrammi vahel kuna juba käesoleva aasta jaanuaris ühines Eesti Mereakadeemia Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Sisekaitseakadeemia (SKA) koostöö raamlepinguga , mis annab EMA lõpetajatele võimaluse õppida kriisireguleerimise ja haldusjuhtimise magistriprogrammides. EMA omalt poolt pakub kriisireguleerimise magistriõppe parimaks läbiviimiseks oma uusimat kriisihalduse simulaatorit PISCES II, mis sai soetatud tänu Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu toetusele.

04.mail õhtusel valitsuskabineti istungil oli esimeseks päevakorrapunktiks Eesti Mereakadeemia ja Merekooli ja Tallinna Tehnikaülikooli infrastruktuuri arendamisega seotud küsimus.

Eesti Mereakadeemia ja Merekooli hooned asuvad praegu Tallinnas kolmel erineval aadressil: Mustakivi tee 25, Luise 1,3 ja Västriku 8. Nimetatud kolme kinnistu turuväärtus on hinnatud 225,5 miljonile kroonile. Lisaks eraldi akadeemia osakonnana töötav Pärnu Merenduskeskus aadressil Suur-Jõe 18, Pärnu. Ainuke õppehooneks projekteeritud ja ehitatud hoone on Luise 1,3. Ülejäänud hooned on enamus projekteeritud ja ehitatud ühiselamuteks, mis on olude sunnil osaliselt kohaldatud ja võetud kasutusele õppehoonetena ning ei vasta tervisekaitse nõuetele ega õppetöö vajadustele.

Seetõttu on akadeemia arengukavas aastateks 2003-2010 määratletud, et õppeprotsessi ratsionaliseerimiseks, õpikeskkonna nüüdisajastamiseks ning haldus- ja transpordikulude oluliseks vähendamiseks rajatakse olemasolevate hoonetekomplekside asemel:

  • uus ühtne hoonetekompleks akadeemiale mere ja sadamarajatiste lähedusse;
  • rahvusvahelistele nõuetele vastav merepääste õppe-treeningkeskus;
  • arendatakse välja õppepraktika keskus Naissaarel.

Vastavalt valitsuse pressinõunik Martin Jasko poolt edastatud infole kiideti teadus- ja hariduminister Mailis Repsi poolt esitatud plaan heaks.

Akadeemia seob oma tulevikulootused eelkõige Kopli poolsaarel paikneva, ajaloolise Vene Balti Laevatehase paekivist peahoonega, kus asub alates 1931.a. Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond. Nimetatud hoone asub kinnistul, mis annaks võimaluse arendada välja moodsa akadeemia funktsioneerimiseks vajalikud õpperuumid, laborid ja spordirajatised.

Nii nagu kõik akadeemia liikmeskonda kuulvad teavad, on mõlemaid probleeme juba aastaid üritatud valitsuse tasemele viia ja tehtud selleks ka suurt tööd. Täna siis võime öelda, et see töö on vilja kandnud.

Professor Peeter Järvelaid
Rektori kt.

One thought to “Eesti Mereakadeemia saab magistriõppe / Kuhu EMA kolib?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.