Meretund – 24. september 2005

  • Kolmemõõtmeline lootsiraamat on lõpuks valmis saanud. Katsetused viidi läbi kiirlaeval Autoexpress 2-l. Tõnis Metsniit (Tallinki superintendant), Margus Zahharov (projektijuht ja jahtkapten).
  • Inglismaal toimus seminar laevajuhtide ettevalmistamisest kaptenisillale tõusmisel. Eestist oli kohal Eesti Mereakadeemia laevandusteaduskonna dekaan Rein Raudsalu, kes on ka seminari korraldanud Nautical Institute’i liige. Rein Raudsalu (EMA dekaan).
  • Väikesadamate infopäevad toimusid sellel aastal Pirital. Tundub, et ükski ministeerium Eestis ei ole huvitatud väikesadamate probleemidest. Seega puudub Eestis ametkond, kes tegeleks Eesti väikesadamatega. Jaak Reinmets (Väikesadamate Liidu juhatuse esimees).
  • Saksamaal, Heidelbergis toimus iga nelja aasta tagant peetav nõupidamine, kus osalesid 41 riigi ilmateenistused. Teemaks olid prioriteedid ilmamõõtmisel, tulevikuplaanide tegemine. Jaan Saar (Eesti Meteoroloogia- ja hüdroloogiainistuudi peadirektor).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.