Riikliku mereturvalisuse programm / The National Strategy for Maritime Security

Riikliku mereturvalisuse programm käsitleb laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamist reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rakendamist Eesti Vabariigis. Programmi eesmärk on tõhustada laevade ja sadamarajatiste turvalisust tahtliku õigusvastase tegevuse korral, nt pahatahtlikust teost või terroriaktist põhjustatud turvaintsidendid, samuti selliste tegevuste ennetamine.Programm on koostatud Vabariigi Valitsuse poolt riikliku mereturvalisuse programmi väljatöötamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni ettepanekute põhjal. […]

Read More