Uus projekt Veeteede Ametis

Veeteede Amet on käivitanud projekti “Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus”, mida toetab Euroopa Liit (rahastamisotsus nr 2002/EE/16/P/PA/009).Projekti käigus viiakse läbi vajalikud uurimistööd ning valmivad laevateede ja navigatsioonimärkide ehitusprojektid, mis võimaldavad alustada vastavate rekonstrueerimistöödega 2010. aastal, kaasates selleks Euroopa Liidu toetusrahasid. Kodanike vaba liikumine, meretransport ja -turism peavad projekti lõppemisel saama oluliselt paremad […]

Read More

IMO Assamblee 24. istung

21.11.–02.12.2005. a toimub Londonis Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO-International Maritime Organization) Assamblee 24. istung. Arutlusele tulevad meresõiduohutust, turvalisust ja merereostuse vältimist käsitlevad küsimused. Muuhulgas kuulub kinnitamisele ka resolutsioon Läänemere kui eriti tundliku mereala kaitse täiendavate meetmete (uued laevaliikluse eraldusskeemid Läänemere lõunaosas, uus laevatee suure süvisega laevadele) kohta.Veeteede Ametist osalevad peadirektor Andrus Maide ning välissuhete ja info osakonna […]

Read More