Uus projekt Veeteede Ametis

Veeteede Amet on käivitanud projekti “Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus”, mida toetab Euroopa Liit (rahastamisotsus nr 2002/EE/16/P/PA/009).Projekti käigus viiakse läbi vajalikud uurimistööd ning valmivad laevateede ja navigatsioonimärkide ehitusprojektid, mis võimaldavad alustada vastavate rekonstrueerimistöödega 2010. aastal, kaasates selleks Euroopa Liidu toetusrahasid. Kodanike vaba liikumine, meretransport ja -turism peavad projekti lõppemisel saama oluliselt paremad arengutingimused.

Projekti alaga võib tutvuda siin. (.pdf)

Veeteede Amet, 14.11.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.