Uudised / News

Silja Line on otsustanud lahti lasta 400 töötajat, kellest 300 seilavad merd. Põhjuseks on kahju teeniv m/v „Silja Opera“. Kompanii on pidanud läbirääkimisi ametiühingutega, et leida lahendus probleemile uute kollektiivlepingute sõlmimisega matkelaevadel, mis lubaks võtta tööle võõrtöölisi eritingimustel. Sellisel viisil võiks „Silja Opera“ jälle hakata teenima kasumit ning kedagi ei tuleks lahti lasta. Seni on Rootsi Meremeeste Ametiühing kõik ettepanekud tagasi lükanud, kartes, et selline asi võib levida edasi ka teistele laevadele. Silja Line on teatanud 20,4 milj. USD suurusest kahjumist esimese kuue kuu jooksul.St. Peterburi stividorid on otsustanud alustada streiki 30. augustist kuni 30. septembrini. Plaanis on pausi pidada 1 tund igas töövahetuses. Streigi eesmärk on panna juhtkond allkirjastama uut kollektiivlepingut.

27. septembril toimub Rahvusraamatukogus “Estonia” teemaline sümpoosium, kus võtavad sõna Evelyn Sepp, Anders Börkman, Gregg F. Bemis Jr ja paljud teised. Täpsem info minut.ee-st.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.